این هلدینگ با توجه به موضوعات استراتژیک ” مدیریت و توسعه سرمایه گذاری در زمینه های فعال و غیر فعال مرتبط با شرکت” و “توسعه و بهره گیری از نهادهای جدید مالی در جهت تقویت سرمایه گذاری در گروه ها به شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور می نماید.

انجام پروژه ها با مشارکت سرمایه گذار در تیم ارزیاب و متخصص تجارت در این هلدینک در بازده زمانی مشخص بررسی شده و در ارزیابی شرکای احتمالی شایستگی های محوری و قابلیت آنها از قبیل میزان توانمندی های فنی، مالی، مدیریتی،بازرگانی، اعتباری و سوابق عملکرد شریک مورد بررسی قرار می گیرد. به منظور شناسایی و برآورده ساختن خواسته ها و نیازهای شریک در پروژه نیز تعاملات نزدیکی از طریق جلسات دوره ای صورت می گیرد. میزان اثربخشی مشارکت با توجه به مقررات و قوانین مندرج در قرارداد در طول دوره مشارکت ارزیابی می گردد. به طور کلی مزایای هلدینگ را به شرح زیر می توان برشمرد:

1-امکان مدیریت مشترک و اشراف شریک بر نتایج به نسبت سهم شرکا

2-محاسبه و راهبردهای مشخص جهت نرخ بازگشت سرمایه مناسب در پروژه های سرمایه گذاری

3-تجربه مناسب سرمایه گذاری در تکمیل چرخه مهندسی، مدیریت پروژه (با تمرکز عمده در پروژه های تولید ، تامین، ساخت و احداث، خدمات پس از فروش)

4-جایگاه و موقعیت نسبتا مناسب هلدینگ با منابع انسانی متخصص در حوزه های متعدد

5-ایجاد کل زنجیره ارزش به مشتری در حوزه تولید و وجود کنترل های درونی در شرکت بر این زنجیره ارزش و امکان ارائه قیمت های رقابتی به مشتریان

6-توانمندی در تعامل بالای شرکت با مراجع و نهادهای کلیدی تصمیم گیر در داخل و خارج از کشور

7- وجود منابع انسانی و تجهیزات و تعاملات در بیش از 7کشور اقتصاد پویا

8- پشتیبانی 100درصدی از کسب و کار که سرمایه گذاری شده از طریق منابع انسانی،منابع مالی،منایع تجهیزاتی می تواند تا هدف مشخص و نهایی با ارائه استراتژیک راهبردی و برنامه های سازمانی و کنترل پروژه کسب و کار را رهبری و هدایت کند

انواع سرمایه گذاری:

سرمایه گذاری در استارت آپ ها داخلی و خارجی

سرمایه گذاری در صادرات و واردات

سرمایه گذاری در فروش و توزیع

سرمایه گذاری در انوع صنایع

سرمایه گذاری در ایجاد شعبه و نمایندگی برندها

سرمایه گذار :

بیشتر کسب و کار های و صنایع و استارت آپ ها ، پس از طی مراحل اولیه ی شکل گیری سازمان خود، نیازمند تزریق منابع مالی هستند تا کسب و کار خود را سریعتر از رقبای احتمالی توسعه داده و جایگاه مناسبی در بازار به دست بیاورند. تزریق سرمایه را سرمایه گذار انجام می دهد، لذا کسب و کارها ، پس از طی مراحل و بررسی توسط این هلدینگ و پس از پذیرش توسط هلدینگ با موافق طرفین با انعقاد قراداد به صورت مشارکت سرمایه گذاری منابع مالی به این کسب و کارها تزریق خواهد شد لذا پس از سرمایه گذاری پشتیبانی هلدینگ با ارائه راهکارهای مدیریتی ،بازاریابی وفروش،مهندسی مالی،مهندسی طراحی و فنی و داده کاوی و هوش مصنوعی از کسب و کارها سرمایه گذاری شده تا رسیدن به هدف تعیین شده حمایت خواهد کرد.

سرمایه پذیر :

شخص یا شرکتی که برای ادامه ی و یا شروع فعالیت خود نیاز به سکوی پرتاب دارد و معمولا در ازای دریافت سرمایه بخشی از سهام شرکت را به سرمایه گذار واگذار می نماید .

بهبود بهره وری اثر بخش مستلزم نگاه مهندسی است که اهداف بهره وری را مشخص و معین تصور کرده و کارآمدترین شیوه های تحقق این اهداف را تعیین کند. از این رو آشنایی با دستورات زیر شما را قادر خواهد کرد تا بهره وری کارتان را به نحو چشمگیری بهبود ببخشید به شرط آنکه به مفاد آن توجه کافی کنید و اقدامات لازم را به درستی انجام دهید. این دستورات کلی است و در بخش های گوناگون صنعت ، کشاورزی ، بازرگانی ، خدمات و… قابل اجرا است. چالش عمده بسیاری از سازمانها و مدیران ، افزایش و بهبود بهره وری است. در بسیاری از سازمان ها مدیران بیشتر وقت خود را متوجه انجام فعالیت های جاری سازمان میکنند در حالی که لازم است وقت بیشتری را صرف برنامه ریزی ، هدایت و کنترل فعالیت ها برای افزایش بهره وری کنند. کسانی که در کارهای روزانه شان به بهرهوری نمیاندیشند فاقد ذهنیتی هستند که بتوانند فعالیت های اثر بخش و کارآمد را از غیر اثربخش و ناکارآمد در راه رسیدن به هدف های سازمان تمیز دهند. هونامیکو با بهره گیری از افراد مجرب و متخصص در حوزه های مالی و اقتصادی ،مهندسی و حقوقی و مدیریتی و سرمایه گذاری نیاز شما در رسیدن بهره وری و اهداف شما یاری می کند .